69922562_2247846472004427_3487976257142915072_n

ניצולי השואה מודים לכם מאוד על תרומתכם!

לא משאירים את ניצולי השואה מאחור!

לוגו שחור לבן_1

עמותת יד עזר לחבר בית חם לניצולי שואה. ע"ר 580381960

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.